Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Ngân hàng Mizuho Bank Ltd., Chi nhánh TP. Hà Nội Ngân hàng Mizuho Bank Ltd., Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienViet PostBank) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam